Achtergrond van deze ZIL

Als onderdeel van onze opleiding tot tweede graads docent wiskunde, aan de PTH, hebben we deze zogenaamde ZIL ontwikkeld. Een ZIL is een zelfinstruerende leereenheid. De leerlingen kunnen zelfstandig met deze website aan de slag om het rekenen met machten onder de knie te krijgen of op te halen. Onze doelgroep is 2 en 3 havo/vwo, maar we zijn er van overtuigd dat ook andere leerlingen plezier kunnen beleven aan deze ZIL.

Docenten kunnen leerlingen aangeven welke onderdelen ze moeten bestuderen. Onze ZIL kan op verschillende manieren doorlopen worden. Naast de basis bieden we verbreding en verdieping aan. De docent kan aangeven of leerlingen alleen deze basis doen of ook de verdieping en/of verbreding. Tenslotte kunnen ook specifieke onderwerpen uit de verbredingen en verdiepingen geselecteerd worden. Op deze manier kan de docent de ZIL aanpassen aan de individuele behoefte van een leerling. Om de hele website te doorlopen denken we dat leerlingen ongeveer 6 uur nodig hebben.

Wij wensen docenten en leerlingen heel veel studie-plezier met deze website.

START