H1 Basis begrippen

Extra oefeningen

De macht van het plaatje, 36, spreek je uit als

Hierbij is 3 het grondgetal en 6 de exponent.

Oefening 1

  1. vijf tot de macht drie =
  2. zes tot de macht twee =
  3. de zesde macht van twaalf =
  4. twee tot de zevende =

Oefening 2

Spreek uit:

  1. 3218
  2. 210
  3. 75
  4. 42


terug naar het hoofdstuk