H1 Basis begrippen

Na dit hoofdstuk weet je:
 • wat machtsverheffen is
 • uit welke onderdelen een macht bestaat
 • dat dezelfde regels gelden als je werkt met variabelen (verdieping)
 • wat je met machtsverheffen kunt doen (verbreding)

Een product som zoals bijvoorbeeld 5 x 5 x 5 x 5 kun je korter schrijven als 54. Dit noem je machtsverheffen. 54 spreek je uit als

Hierbij is 5 het grondgetal en 4 de exponent.

Ik wil graag nog een paar voorbeelden zien.


Oefening 1

Schrijf als een macht. Schrijf in het eerste hokje het grondgetal en in het tweede, hogere hokje de exponent.

 1. twee tot de macht drie =
 2. drie tot de macht twee =
 3. de tiende macht van zeven =
 4. vier tot de vijfde =

Ik wil graag nog wat van deze oefeningen maken.


Oefening 2

Schrijf als een macht. Schrijf in het eerste hokje het grondgetal en in het tweede, hogere hokje de exponent.

 1. 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 =
 2. 29 x 29 x 29 =
 3. 2 =
 4. 104 x 104 x 104 x 104 x 104 x 104 x 104 =

Ik wil graag nog wat van deze oefeningen maken.


Oefening 3

Schrijf als een product-som, geef het antwoord met steeds 1 spatie rondom de maaltekens, gebruik 'x' als maal-teken, dus bijvoorbeeld 32 = 3 x 3

432 =
67 =
104 =
908 =

Ik wil graag nog wat van deze oefeningen maken.


Wil je ook machten met variabelen bestuderen klik dan op verdieping. Voor toepassingen van machtsverheffen kun je kijken op verbreding.


terug verbreding inhoudsopgave verdieping verder