H2 Machten met negatieve getallen

Extra oefeningen

We kenden al een manier om 2 x 2 x 2 eenvoudiger te schrijven, namelijk als 23. In dit hoofdstuk leerden we ook om 1/(2 x 2 x 2) eenvoudiger te schrijven: 1/(2 x 2 x 2) = 2-3. We hebben nu een negatief getal als exponent in de macht.

Oefening 1

Schrijf als een macht met een negatieve exponent. Schrijf in het eerste hokje het grondgetal en in het tweede, hogere hokje de exponent.

  1. 1/(6 x 6 x 6) =
  2. 1/(4 x 4) =
  3. 1/(127 x 127 x 127 x 127) =
  4. 1/(2 x 2 x 2 x 2 x 2) =


Oefening 2

Schrijf als een macht met een negatieve exponent. Schrijf in het eerste hokje het grondgetal en in het tweede, hogere hokje de exponent.

  1. 1/(16 x 16) =
  2. 1/4 =
  3. 1/(1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1) =
  4. 1/(3 x 3 x 3) =


terug naar het hoofdstuk