H2 Machten met negatieve getallen

Na dit hoofdstuk weet je:
 • wat de betekenis is van een negatieve exponent
 • hoe je een macht met een negatieve exponent uitrekent
 • hoe je een macht met een negatief grondtal uitrekent (verbreding)
 • dat dezelfde regels gelden als je werkt met variabelen (verdieping)

Machten met negatieve exponenten bestaan ook, bijvoorbeeld 3-3. 3-3 betekent 1/33, dit kun je anders schrijven als 1/(3 x 3 x 3).

Voorbeelden:


Oefening 1

Schrijf als een macht met een negatieve exponent. Schrijf in het eerste hokje het grondgetal en in het tweede, hogere hokje de exponent.

 1. 1/(8 x 8 x 8 x 8 x 8) =
 2. 1/(240 x 240) =
 3. 1/(32 x 32 x 32 x 32 x 32 x 32) =
 4. 1/2 =

Ik wil graag nog wat van deze oefeningen maken.


Oefening 2

Schrijf als een product-som, geef het antwoord met steeds 1 spatie rondom de maaltekens, gebruik 'x' als maal-teken, dus bijvoorbeeld 3-2 = 1/(3 x 3):

 1. 43-2 =
 2. 6-7 =
 3. 10-4 =
 4. 90-8 =

Ik wil graag nog wat van deze oefeningen maken.


Wil je ook negatieve exponenten in een macht met variabelen bestuderen klik dan op verdieping. Voor machten met negatieve grondtallen kun je kijken op verbreding.


terug verbreding inhoudsopgave verdieping verder