H2 Machten met negatieve getallen

Met variabelen

Je kunt de zelfde regels die je gebruikt bij getallen ook toepassen als er letters in de som staan. Deze letters heten 'variabelen'. Je weet niet precies wat de getalswaarde is van de letter, die getalswaarde is variabel ... vandaar.

De macht a-y is hetzelfde als 1/ay.

In het algemeen kun je zeggen:


Oefening 1

Schrijf als een macht met een negatieve exponent. Schrijf in het eerste hokje het grondgetal en in het tweede, hogere hokje de exponent.

  1. 1/(a x a x a x a x a) =
  2. 1/(w x w) =
  3. 1/(y x y x y x y x y x y) =
  4. 1/t =


Oefening 2

Schrijf als een product-som, geef het antwoord met steeds 1 spatie rondom de maaltekens, gebruik 'x' als maal-teken, dus bijvoorbeeld w-2 = 1/(w x w)

  1. a-6 =
  2. y-4 =
  3. b-3 =
  4. z-1 =


terug naar het hoofdstuk inhoudsopgave verder