H4 Machten van 10

SI-voorvoegsels

Omdat we in het dagelijks leven liever niet werken met hele grote of hele kleine getallen gebruiken we vaak voorzetsels zoals kilo of milli. Denk maar eens aan een kilometer, dat is duizend meter. We zeggen dat we 'vijf kilometer' moeten fietsen naar school en niet dat we 'vijfduizend meter' moeten fietsen naar school. Met gewichten gebruiken we liever 'kilogram' dan 'duizend gram', niemand vraagt om 'duizend gram' suiker. Een euro is ongeveer 'twee millimeter' dik, en we zeggen niet 'tweeduizendste meter' dik, maar dat bedoelen we wel.

Woorden zoals kilo en milli noemen we SI-voorvoegsels of SI-prefixes. Er is een officiële lijst met zulke voorzetsels, zie bijvoorbeeld de website van wikipedia.

Voorbeelden:
macht van 10 voorvoegsel afkorting naam getal
109 giga G miljard 1.000.000.000
106 mega M miljoen 1.000.000
103 kilo k duizend 1000
102 hecto h honderd 100
101 deca da tien 10
10-1 deci d een tiende 0,1
10-2 centi c een honderdste 0,01
10-3 milli m een duizendste 0,001

Oefening 1

Vul het juiste SI-voorvoegsel (de afkorting, zie de tabel) in:

a. 100 meter = 1 m
b. 0,001 gram = 1 g
c. 1.000.000.000 bytes = 1 b
d. 0,1 seconde = 1 s


Oefening 2

Schrijf als macht van 10 (schrijf de exponent in het witte hokje):

a. 1 millimol (afkorting: mmol) = 10 mol
b. 1 giga byte (afkorting: Gb) = 10 bytes
c. 1 hectometer (afkorting: hm) = 10 meter
d. 1 centi watt (afkorting: cW) = 10 watt


terug naar het hoofdstuk inhoudsopgave verder