H5 Machten vermenigvuldigen

Extra oefeningen

Hint: zet steeds eerst alle machten met hetzelfde grondtal bij elkaar en vereenvoudig dan de machten met hetzelfde grondtal. Dus:
134 x 517 x 1312 x 5121 =
= 134 x 1312 x 517 x 5121 =
= (134 x 1312) x (517 x 5121) =
= 134 + 12 x 517 + 21 =
= 1316 x 5128

Oefening 1

Vereenvoudig de volgende vermenigvuldigingen van machten. Schrijf het antwoord op een blaadje en controleer je antwoorden.

 1. 22 x 26 x 45 x 43 =
 2. 33 x 57 x 32 x 52 =
 3. 75 x 24 x 23 x 72 =
 4. 75 x 24 x 33 x 72 =

Oefening 2

Vereenvoudig de volgende vermenigvuldigingen van machten. Schrijf het antwoord op een blaadje en controleer je antwoorden.

 1. 3234 x 1102 x 3233 x 1105 =
 2. 4323 x 2110 x 213 x 4225 =
 3. 70104321 x 82244 x 701059 x 82244 =
 4. 1212 x 1313 x 1414 x 155 x 1510 =

Oefening 3

Vereenvoudig de volgende vermenigvuldigingen van machten. Schrijf het antwoord op een blaadje en controleer je antwoorden.

 1. 1012 x 101213 x 4096 x 409613 =
 2. 143 x 1 x 142 x 1 =
 3. 12 x 132 x 1 x 13 x 122 =
 4. 22 x 33 x 2 x 44 x 3 x 2 x 4 =


terug naar het hoofdstuk