H5 Machten vermenigvuldigen

Extra oefeningen

Hint: zet steeds eerst alle machten met hetzelfde grondtal bij elkaar en vereenvoudig dan de machten met hetzelfde grondtal. Dus:
13-4 x 51-7 x 1312 x 51-21 =
= 13-4 x 1312 x 51-7 x 51-21 =
= (13-4 x 1312) x (51-7 x 51-21) =
= 13-4 + 12 x 51-7 - 21 =
= 138 x 51-28

Oefening 1

Vereenvoudig de volgende vermenigvuldigingen van machten. Schrijf het antwoord op een blaadje en controleer je antwoorden.

 1. 2-2 x 26 x 4-5 x 4-3 =
 2. 33 x 57 x 3-2 x 5-2 =
 3. 7-5 x 2-4 x 2-3 x 7-2 =
 4. 7-5 x 24 x 33 x 7-2 =

Oefening 2

Vereenvoudig de volgende vermenigvuldigingen van machten. Schrijf het antwoord op een blaadje en controleer je antwoorden.

 1. 3234 x 110-2 x 323-3 x 1105 =
 2. 4323 x 2110 x 213 x 4-225 =
 3. 7010-4321 x 82244 x 701059 x 822-44 =
 4. 12-12 x 13-13 x 14-14 x 15-5 x 15-10 =

Oefening 3

Vereenvoudig de volgende vermenigvuldigingen van machten. Schrijf het antwoord op een blaadje en controleer je antwoorden.

 1. 1012 x 1012-13 x 4096 x 4096-13 =
 2. 143 x 1 x 14-2 x 1 =
 3. 12 x 132 x 1 x 13-1 x 12-2 =
 4. 2-2 x 3-3 x 2 x 4-4 x 3 x 2 x 4 =


terug naar het hoofdstuk