Puzzels

Wiskunde is pure hersenengymnastiek. En wat is een betere manier om die spieren te testen, dan door een interessante wiskunde puzzel op te lossen?

Puzzeltje

Bekijk de volgende som:
A3 + B4 = C5
Welke getallen moet je invullen voor A, B en C om de som kloppend te maken?
Hint: blijf in machten denken!

Deze puzzel is afkomstig van de site www.vierkantvoorwiskunde.nl. Deze site bevat nog veel meer puzzels. Probeer bijvoorbeeld eens een kwadraat som, een macht van 19, van 7 of een leeftijd som.

Andere leuke sites zijn:
puzzels en sommen met machten
www.wiskundemeisjes.nl
getal en ruimte

terug inhoudsopgave