H1 Basis begrippen

Met variabelen

Je kunt de zelfde regels die je gebruikt bij getallen ook toepassen als er letters in de som staan. Deze letters heten 'variabelen'. Je weet niet precies wat de getalswaarde is van de letter, die getalswaarde is variabel ... vandaar.

Van de macht xy is x het grondtal en y de exponent. Een uitspraak is "x tot de macht y".

In het algemeen kun je zeggen:


Oefening 1

Schrijf als een macht. Schrijf in het eerste hokje het grondgetal en in het tweede, hogere hokje de exponent.

  1. a tot de derde =
  2. x tot de macht tien =
  3. de achtste macht van z =
  4. b tot de macht a =


Oefening 2

Schrijf als een product-som, geef het antwoord met steeds 1 spatie rondom de maaltekens, gebruik 'x' als maal-teken, dus bijvoorbeeld w2 = w x w

  1. a6 =
  2. y4 =
  3. b3 =
  4. z1 =


terug naar het hoofdstuk inhoudsopgave verder