H6 Machten delen

Met variabelen

Je kunt de zelfde regels die je gebruikt bij getallen ook toepassen als er letters in de som staan. Deze letters heten 'variabelen'. Je weet niet precies wat de getalswaarde is van de letter, die getalswaarde is variabel ... vandaar.

In het algemeen: ab / ac = ab-c.

Je hebt geleerd dat als de grondgetallen gelijk zijn, je de exponenten van elkaar af kan trekken. In dit geval heb je geen getal als grondgetal maar 'a', een letter. Je hebt nu twee keer dezelfde grondletter. En dan mag je nog steeds de exponenten 'b' en 'c' van elkaar aftrekken.

Oefening 1

Kun je de volgende delingen van machten vereenvoudigen?:

a. ad / at ja nee
b. ra / ar ja nee
c. ba / ca ja nee
d. wy / wz ja nee

Oefening 2

Vereenvoudig de volgende vermenigvuldigingen van machten. Schrijf het antwoord op een blaadje en controleer je antwoorden.

  1. g20 / g18 =
  2. hv / hw =
  3. r / rt =
  4. 4a / 42 =

terug naar het hoofdstuk inhoudsopgave verder