H7 Machten optellen en aftrekken

Met variabelen

Je kunt de zelfde regels die je gebruikt bij getallen ook toepassen als er letters in de som staan. Deze letters heten 'variabelen'. Je weet niet precies wat de getalswaarde is van de letter, die getalswaarde is variabel ... vandaar.

In het algemeen: c x ab + d x ab = (c + d) x ab.

Je hebt geleerd dat als de machten (grondgetal en exponent) gelijk zijn, je de machten bij elkaar kan optellen of aftrekken. In dit geval heb je geen getal als macht maar ab, letters dus. Je hebt nu twee keer dezelfde macht. En dan mag je nog steeds de machten bij elkaar optellen.

Oefening 1

Kun je de volgende sommen met machten vereenvoudigen?:

a. a x zy + a x zt ja nee
b. 18 x a7 - 16 x a7 ja nee
c. a x 10z + b x 4z ja nee
d. -z x sp - y x sp ja nee

Oefening 2

Vereenvoudig de volgende sommen met machten. Schrijf het antwoord op een blaadje en controleer je antwoorden.

  1. ab + 3 x ab - a x cb + 4 x cb =
  2. w x zy - w x qp + d x zy + q x zy =
  3. (r + 1) x uv + 45 x 32 - r x uv =
  4. 7 x rc + c x cr - s x rc =terug naar het hoofdstuk inhoudsopgave verder